طراحی آزمایش علوم پایه هفتم( ویزه مسایقات آزمایشگاهی )

بسمه تعالی

جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی

فعالیت های آزمایشگاهی پایه هفتم

 

این آزمایش ها برای ایستگاه شماره 1 طراحی شده است

                                                                   

موضوع آزمایش : انحلال پذیری مواد

 

وسایل مورد نیاز : بشر – آب – همزن – اتانول – گوگرد – براده آهن – نفت

 

سدیم کلرید ( نمک ) – جوهرنمک

 

شرح آزمایش :

 

1- ابتدا شش بشر انتخاب کنید و تا نیمه در آن آب بریزید .

 

 2- سپس از مواد جامد به اندازه یک قاشق کوچک و از مایع ها چند قاشق برداشته به آب داخل

 

 بشرها به طور جداگانه بریزید و با همزن جداگانه محتویات هر بشر را هم بزنید .

 

3-نتیجه آزمایش را در جدولی نشان دهید .

 

 

 

 

 

موضوع آزمایش : اندازه گیری وزن و جرم چند جسم

 

وسایل مورد نیاز : چند جسم به دلخواه – ترازوی سه اهرمی - نیروسنج

 

شرح آزمایش :

 

1-جسم مورد نظر را انتخاب کرده سپس جرم ووزن آن را با استفاده از ترازو و نیروسنج به دست

 

آورید .

 

2- چند بار اندازه گیری خود را تکرار کنید و از اعداد به دست آمده میانگین بگیرید.

 

3- نتایج به دست آمده را در جدولی ثبت کنید .

 

 

 

موضوع آزمایش : مقایسه چگالی دو جسم

 

وسایل مورد نیاز : پیچ فلزی – مکعب چوبی – خط کش – استوانه مدرج – آبفشان ترازوی سه اهرمی – بشر

 

1-جسم کوچک مانند پیچ فلزی و یک قطعه چوب را انتخاب کنید

 

2-چگالی آن ها را اندازه گیری کنید .

 

3- درون بشر تا نیمه آب بریزید سپس آن ها را درون آب بیندازید چه نتیجه ای می گیرید .

 

 

 

موضوع آزمایش : مشاهده مستقیم و غیرمستقیم

 

وسایل مورد نیاز : قند- پارچه – ذره بین – قند شکن- لیوان – آب – همزن

 

شرح آزمایش :

 

1-چند حبه قند بردارید آن قدر به آن ضربه بزنید تا به پودر تبدیل شود.

 

2-پودر قند را داخل لیوان بریزید تا حل شود.

 

3- آیا ذره های قند در آب قابل دیدن هستند؟ آیا آن ها در داخل لیوان وجود دارند

یا از بین رفته اند ؟ ( آزمایشی برای بررسی ادعای خود پیشنهاد دهید )

 

4- از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید ؟

 

                                                                    

 

موضوع آزمایش : رسانا یا نارسانایی مواد مختلف

 

وسایل مورد نیاز : تیغه مسی-   روی – میخ – میله کربن و پلاستیک – سیم رابط- لامپ – سرپیچ – منبع تغذیه

 

شرح آزمایش :

 

1-یک مدار الکتریکی بسازید.

 

2- با استفاده از این مدار الکتریکی رسانا یا نارسانا بودن هر یک از اجسام را مشخص کنید

 

 

                                

 

 

موضوع آزمایش : تراکم پذیری مواد

 

وسایل مورد نیاز : سرنگ – آب – شن

 

شرح آزمایش:

 

1-با استفاده از موادی که در اختیار دارید ، تراکم پذیری سه حالت ماده را بررسی کنید . ( روش کار خود را بنویسید .)

 

2- تراکم پذیری در کدام حالت بیش تر است ؟ علت چیست ؟

 

3- نتیجه آزمایش را بنویسید .

 

 

                                                    

 

موضوع آزمایش : رابطه گرما و فاصله ذرات (انبساط حجمی گازها )

 

وسایل مورد نیاز : بادکنک – بطری – آب سرد – آب گرم – ظرف معمولی

 

شرح آزمایش :

 

1- با استفاده از وسایلی که در اختیار دارید آزمایش را انجام دهید و رابطه بین

 

گرما وفاصله ذرات را ذکر کنید .

 

                                                                    

2- نمودار مربوط به این رابطه را رسم کنید .

 

3- نموداری را که رسم کرده اید تفسیر کنید.

 

 

موضوع آزمایش : مقایسه خاصیت اسیدی یا بازی بودن مواد مختلف

 

وسایل مورد نیاز : آهک – جوش شیرین – اسپاتول – آبفشان – بشر 50 سی سی – قیف شیشه ای – ارلن – کاغذ صافی – کاغذ پی اچ – ترازوی دیجیتال

 

شرح آزمایش :

 

1- 2/0 گرم آهک را درون 20 سی سی آب حل کنید .پس از صاف کردن با استفاده از شناساگرها خاصیت اسیدی یا بازی بودن آن را مشخص کنید .

 

2- 2/0 گرم جوش شیرین را درون 20 سی سی آب حل کنید با استفاده از شناساگرها خاصیت اسیدی یا بازی ان را مشخص کنید .

 

3- از مقایسه این دو ماده چه نتیجه ای گرفتید ؟

 

                                    

موضوع آزمایش : شناسایی یک ماده نا مشخص

وسایل مورد نیاز : سرکه – آب آهک – آب مقطر که به طور نامشخص درون سه بشر وجوددارد – لوله آزمایش 3 عدد- کاغذ پی اچ – پنس – شیشه ساعت

 

شرح آزمایش :

1-در داخل بشرها که با حروف A-B-C نام گذاری شده است سه ماده سرکه ، آب آهک و آب مقطر وجوددارد.

 

2- از هر کدام در حدود 2 میلی لیتر درون لوله آزمایش بریزید .

 

3- با استفاده از مواد و وسایل موجود بشر محتوی آب آهک را شناسایی کنید و روش انجام کار و مشاهدات خود را در گزارش کار بنویسید .

 

 

 

موضوع آزمایش : تشکیل باران

 

وسایل موردنیاز : بشر- نایلون – قیچی – کش لاستیکی – آب جوش - یخ

 

شرح آزمایش :

 

1-یک بشر را با نایلون بپوشانید و روی آن یخ قرار دهید .

 

2-درون یک بشر تا حدود یک سوم آب داغ بریزید و در آن را با نایلون بپوشانید

و روی آن یخ قرار دهید .

3- درون یک بشر تا حدود یک سوم آب داغ بریزید و در آن را با نایلون بپوشانید.

 

4- از مقایسه آزمایش 1، 2 و3 چه نتیجه ای می گیرید ؟

 

 

 

موضوع آزمایش : عوامل موثر در آب جاری

 

وسایل مورد نیاز : ظرف شیشه ای – مقداری ماسه و رس

 

شرح آزمایش :

 

1- در یک ظرف شیشه ای مقداری ماسه( 70 درصد) و رس (20 درصد) را باهم مخلوط کنید وسطح آن را به صورت شیب دار درآورید .

 

2- مقداری آب در قسمت سطح شیب دار بریزید.

 

3- نتیجه مشاهدات خود را یادداشت کنید .

 

 

 

موضوع آزمایش : نفوذپذیری و نفوذناپذیری در خاک های مختلف

 

وسایل مورد نیاز : خاک رس – ماسه – لیوان یک بار مصرف دو عدد- اسپاتول- آبفشان – میخ آهنی – بشر – ترازوی سه اهرمی

 

شرح آزمایش :

 

 1-لیوان یک بار مصرف که ته آن سوراخ است را انتخاب کنید درون آن 40 گرم ماسه و 80 گرم خاک رس بریزید .

 

2-لیوان یک بار مصرف که ته آن سوراخ است را انتخاب کنید درون آن 40 گرم خاک رس و 80 گرم ماسه بریزید آن ها را به طور کامل مخلوط کنید سپس درون لیوان 50 سی سی آب بریزید.

 

3- از مقایسه آزمایش مرحله 1و2 چه نتیجه ای می گیرید؟

 

 

 

موضوع آزمایش : تشخیص منطقه اشباع و سطح ایستابی

 

وسایل مورد نیاز : بشر - آب – مقداری ماسه

 

شرح آزمایش :

1- سه چهارم بشر را ماسه بریزید سپس تا نیمه درون آن آب بریزید.

 

2-در داخل ظرف چند منطقه مجزا وجود دارد ؟

 

3-کدام منطقه را می توان به سفره آب زیرزمینی تشبیه کرد ؟

 

 

 

 

موضوع آزمایش : محاسبه کار انجام شده

 

وسایل مورد نیاز: نیروسنج – خط کش – وزنه – مکعب چوبی

                                                                                 

شرح آزمایش :

1-قطعه چوب را به اندازه 50 سانتی متر روی سطح میز بکشید مقدار کار انجام شده در امتداد سطح افقی را محاسبه کنید .

 

2- قطعه چوب را به اندازه یک متر روی سطح میز بکشید مقدار کار انجام شده

در امتداد سطح افقی را محاسبه کنید

.

3- یک وزنه روی قطعه چوب قرارداده و آن را به اندازه یک متر روی سطح میز بکشید مقدار کار در امتداد سطح افقی انجام شده را محاسبه کنید ؟

 

4- از مقایسه آزمایش مرحله 1،2،3 چه نتیجه ای می گیرید ؟

 

 

 

موضوع آزمایش :مقایسه تاثیرارتفاع بر میزان انرژی پتانسیل گرانشی

 

وسایل مورد نیاز : گلوله یا وزنه فلزی – نیروسنج – نخ – خط کش – گیره و پایه فلزی – مکعب چوبی

 

شرح آزمایش :

1-یک گلوله یا وزنه فلزی انتخاب کنید و آن را به نخی که طول آن حدود 30 سانتی متر است متصل کنید در مسیر حرکت آن یک قطعه چوب قرار دهید گلوله

یا وزنه را تا ارتفاع 5 سانتی متری بالا ببرید و رها کنید .

2- آزمایش را تکرار کنید و گلوله یا وزنه را تا ارتفاع 10 سانتی متری بالا ببرید

و رها کنید .

3- از مقایسه آزمایش مرحله 1و2 چه نتیجه ای می گیرید ؟

 

                                                                     

 

/ 4 نظر / 6831 بازدید
تينا

سلام وبلاگ زيبايي داري حتما بيا و تو سايت زير ثبتش کن تا من و بازديد کنند هاي ديگه بتونيم هر روز بهت سر بزنيم.محلي که وبلاگتو ثبت مي کني بزرگترين دايرکتوري وبلاگ نويسان است و فوق العاده پر بازديد.

hadise babaei

سلام وبلاگ زیبایی دارین خیلی ممنون به وب من هم سر بزنید

[دلقک]

منم

ممنونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتمممممممممممم[تماس][خرخون][خواب][اوغ][ماچ][تایید][شکست][کلافه]