انبساط زمان

  طبق این نسبیت زمان ابتدا یا انتها ندارد.زمان تعریف های متفاوتی دارد.انبساط زمان:شاید تاکنون به این کلمه فکر نکرده باشید.به این داستان جذاب توجه کنید:روزی از روزگاری دو برادر دو قلو که هر دو نوزده سال داشتند به نام های علی و رضا.روزی در جشن تولد بیست سالگی شان علی تصمیم گرفت به کره ماه برودو وقتی علی از سفر20ساله اش بر می گردد در زمین 70سال سپری شده است وبرادرش رضا نودساله شده بودوعلی چهل ساله).نتیجه:این داستان نشان می دهد در فضا زمان کند تر میگذرد.سیاهچاله ها:این بحث تقریبا به زمان مربوط می شود.وقتی عمر یک ستاره تمام می شود این ستاره خیلی بزرگ می شود بعد از این مرحله به یک سحابی تبدیل می شود وبعد یا به ستاره ی نوترونی تبدیل می شود یا به سیاهچاله.سیاهچاله هر چیزی که اطرافش باشد حتی نور را به درون خود می کشد.در سیاهچاله زمان متوقف می شود یا به معنایی دیگراطلاعات در ان گم می شوند.          

/ 0 نظر / 27 بازدید