باردارکردن الکتروسکوپ

با توجّه به اشکال زیر توضیح دهید که الکتروسکوپ چگونه باردار شده است.

 

روش های باردار کردن الکتروسکوپروش های باردار کردن الکتروسکوپ

وقتی یک جسم باردار با گوی الکتروسکوپ تماس پیدا می کند، بخشی از بار اضافی جسم به الکتروسکوپ منتقل می شود. به دلیل اینکه بارهای همنام یکدیگر را دفع می‌کنند، بار روی گوی الکتروسکوپ نیز به میله ‌و ورقه‌های نازک منتقل می‌شود.

 

در این حالت ورقه‌های الکتروسکوپ که بار همنام دارند یکدیگر را دفع می‌کنند و از یکدیگر دور می‌شوند. جدا شدن صفحات الکتروسکوپ نشان می‌دهد که الکتروسکوپ باردار است. در این روش، نوع بار میله، تفاوتی در نتیجه آزمایش ایجاد نمی کند.

 

به نظر شما چگونه می توان بار الکتروسکوپ را تخلیه کرد؟

 

 به اشکال زیر توجّه کنید و پاسخ را بیابید.

 

 روش های باردار کردن الکتروسکوپروش های باردار کردن الکتروسکوپ

 

2- باردار کردن الکتروسکوپ به روش القا:

 در فیلم زیر الکتروسکوپ به چه روشی باردار شده است؟ اگر بار میله مثبت باشد بار الکتروسکوپ چه خواهد بود؟

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

روش های باردار کردن الکتروسکوپ

با توجّه به شکل مقابل توضیح دهید که چگونه الکتروسکوپ باردار شده است.   

در حالی که میله ای با بار مثبت را به الکتروسکوپ نزدیک نموده‌اید، با دست دیگرتان گوی را لمس کنید. بار منفی توسط بارهای مثبت روی میله جذب شده و از زمین و از راه بدن شما به الکتروسکوپ منتقل می شود. اگر شما ابتدا انگشتتان و سپس میله را دور کنید، مشاهده می‌کنید که الکتروسکوپ باردار شده و ورقه‌های آن از یکدیگر دور می‌شوند.

 

به این روش باردار کردن الکتروسکوپ، روش القا گفته می‌شود و الکتروسکوپ همیشه بار مخالف بار میله را به دست می‌آورد.

در مدل سازی زیر می توانید آموخته های خود در مورد الکتروسکوپ را مرور نمایید.

 

 

 

به نظر شما آیا می شود توسط یک میله باردار ( که نوع بار آن مشخص است ) نوع بار یک الکتروسکوپ را مشخص کرد؟ چگونه؟

 

در فیلم زیر الکتروسکوپ از ابتدا دارای بار منفی است، به آن میله ای با بار مثبت نزدیک می‌کنیم. وضعیت ورقه‌های الکتروسکوپ چه تغییری می‌کند؟

 

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.  روش های باردار کردن الکتروسکوپ

توسط یک میله که نوع بار آن مشخص است، می‌توان نوع بار الکتروسکوپ را معلوم کرد. برای این منظور اگر میله ای با بار مثبت به الکتروسکوپ نزدیک شود، بارهای الکتروسکوپ شروع به حرکت می‌نمایند و به دلیل آنکه بار میله مثبت است، بار مثبت الکتروسکوپ به سمت میله و ورقه‌های نازک آن رانده می‌شود. اگر بار الکتروسکوپ از قبل منفی باشد فاصله ورقه‌های آن کم می‌شود (چرا؟)

همچنین اگر بار الکتروسکوپ از قبل مثبت باشد ورقه‌ها فاصله بیشتری می‌گیرند (چرا؟).

 

 

 

 

/ 0 نظر / 590 بازدید