فراخوان مسابقات پایگاه کیفیت بخشی استان اصفهان

باسلام واحترام وتشکرازسرگروههای آموزشی شهرستانها ومناطق که درسال تحصیلی گذشته باارسال آثاروپیشنهادات همکاران ومشارکت فعال درفراخوانهادرکیفیت بخشی به آموزش علوم تجربی همواره یاری رسان بوده اند بدین وسیله عناوین وشیوه نامه فراخوان مسابقات پایگاه کشوری کیفیت بخشی به آموزش درس علوم تجربی به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

1- طراحی آموزشی خلاق وپژوهش محوربه همراه ارائه عملی درراستای طرح غنی سازی تجارب آموزشی علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

 

یکی ازمباحث کتاب درسی علوم تجربی پایه دوم راهنمایی تحصیلی درمدت 30دقیقه دریک کلاس (بدون کاهش تعداددانش آموزان یاغربال گیری دانش آموزان قوی وضعیف ) تدریس وفیلمبرداری شود.

 

مبنا بودن پژوهش درکلاس (یافعالیتهای قبل وبعدازکلاس )واستفاده ارIT درتدریس وخلاقانه بودن طراحی ازجمله شرایط پذیرش تدریس عملی دراین فراخوان است.

 

لازم است فیلم تدریس ،نرم افزارهای مورداستفاده درتدریس ، منابع علمی پژوهشی آن شیوه تدریس وطرح درس صرفا درقالب لوح فشرده به گروه آموزشی شهرستان یا مناطق محل خدمت خود ارسال گردد.

 

گروههای آموزشی علوم تجربی شهرستانها ومناطق پس ازبررسی وداوری ،لوح های فشرده مربوط به تدریس برتر را حداکثر تا  20/11/91 به گروه آموزشی علوم تجربی استان ارسال نمایند.

 

2- طراحی واجرای آزمون های عملکردی

 

سئوالات آزمون براساس کتاب درسی علوم تجربی پایه سوم راهنمایی طراحی شوند.

 

سرگروههای محترم شهرستانهاومناطق برترین طراحی های آزمون عملکردی را باذکر مشخصات کامل طراح حداکثر تا تاریخ30/11/91 در قالب لوح فشرده به گروه آموزشی علوم تجربی استان ارسال نمایند.

 

شیوه نامه آزمون عملکردی قبلا طی بخشنامه ای ارسال شده است.

 

3- طراحی کتابچه الکترونیک باموضوع آزمون تیمز

 

کتابچه شامل شناسنامه ، مقدمه و تاریخچه آزمون تیمز، نمونه سئوال و جواب ، ریشه یابی جایگاه نامطلوب ایران در مطالعات ادواری 1997 تا 2005 وارائه مهمترین یافته های پژوهشی مطالعات TEMSS می باشد.

 

سرگروههای محترم باهمکاری دبیران علوم تجربی درهریک ازموارد بالا نتایج بررسی وپژوهش انجام شده را همراه با نمونه سئوالات مشابه آزمون تیمز درقالب (word) همراه با CD مربوطه تاتاریخ 30/10/91 به گروه آموزشی علوم تجربی استان ارسال نمائید.

 

نظربه اینکه اجرای مطلوب این مسابقات منجربه نواندیشی وخلاقیت درتولید محتوای آموزشی،بهبود روشهای یاددهی یادگیری و کیفیت بخشی به آموزش خواهد بود لذاجلب مشارکت و حضور فعال معلمان محترم دراین مسابقات مد نظر می باشد. در مرحله استانی آثار برگزیده پس از داوری به پایگاه کیفیت بخشی به آموزش علوم تجربی مستقر در اصفهان ارسال می گردد. افراد برتر مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرند.


 

/ 0 نظر / 98 بازدید