تولید آهن از سنگ معدن

- مخلوط سنگ آهن ،کک (بیشتر کک را کربن تشکیل میدهد)، و سنگ آهک(کربنات کلسیم) به بالای کوره برده می شود

۲- پیستون بالای کوره پایین آمده و اجازه می دهد تا مواد اولیه به درون کوره رها شود

هوای گرم از پایین به جایی دمیده می شود که کوره ذوب آهن نام گرفته است این هوای گرم گاهی با اکسیژن تقویت می شود

۳- واکنش کک و اکسیژن در هوای گرم ،دی اکسید کربن و گرما ایجاد می کند.

۴- دی اکسید کربن تشکیل شده افزایش پیدامی کند  با کک ورودی واکنش داده مونو اکسیدکربن تشکیل می دهد

۵- منو اکسید کربن ،اکسیژن را از اکسید آهن می گیرد و تشکیل آهن و دی اکسید کربن می دهد آهن ذوب شده به طرف ته کوره جاری می شود

۵- سنگ آهک به زدودن ناخالصی ها کمک می کند واکنش سنگ آهک با ناخالصی ها خاکستر یا سرباره را تشکیل می دهد سرباره عمدتا کلسیم سلیکات است که روی آهن ذوب شده شناور است و فلز را از اکسید شدن به وسیله هوای ورودی حفظ می کند آهن و سرباره با هم مخلوط نمی شوند و دو لایه جداگانه در ته کوره تشکیل می دهند

۶- سرباره در فواصل معین از کوره خارج می شود از سرباره اغلب در ساخت جاده ها استفاده می شود

آهن نیز از راه دیگر خارج شده و بیشتر آهن به دست آمده از کوره در تهیه فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.

  در نمودارهای زیر کلیه مراحل استخراج آهن از سنگ معدن – فولاد سازی و مراحل ساخت قطعات فولادی را به صورت شماتیک نشان می دهد.

http://www-old.me.gatech.edu/jonathan.colton/me4210/flowline1.gif

 

http://www-old.me.gatech.edu/jonathan.colton/me4210/flowline2.gif

 

 
/ 1 نظر / 58 بازدید