گروه های خونی

خون همه ی افراد شبیه به هم نیست. زیرا ترکیباتی که در خون آنها وجود دارد با یکدیگر متفاوت است.

گروه های خونی افراد مختلف را به چهار دسته ی A،B،O، AB دسته بندی می کنند.

در سطح خارجی گلبول های قرمز خون دو نوع آنتی ژن از جنس پروتئین به نام ها A و B  وجود دارد.

خون بعضی افراد دارای آنتی ژن A است که گروه خونی این افراد A می باشد.

خون بعضی افراد دارای آنتی ژن B است که گروه خونی این افراد Bمی باشد.

خون بعضی افراد دارای هر دو آنتی ژن A و B است که گروه خونی این افراد AB می باشد.

خون بعضی افراد فاقد هر نوع آنتی ژن است که گروه خونی این افراد از نوع O می باشد.

اگر خون دو نفر را که از دو نوع ناسازگار است را با هم مخلوط کنند ، مخلوط خون ها منعقد می شود. اگر هنگام انتقال خون از یک شخص به شخص دیگر چنین اتفاقی بیفتد، شخص گیرنده ممکن است جان خود را از دست بدهد. به همین سبب پزشکان باید قبل از تزریق خون شخص دیگری به بیمار، از سازگار بودن خون دهنده و خون گیرنده مطمئن شوند.

گروه A : به گروه های A و AB خون می دهد و از گروه های A و O خون می گیرد.

گروه B : به گروه های B و AB خون می دهد و از گروه های B و O خون می گیرد.

گروه AB : به گروه AB خون می دهد و از گروه های A ، B ، AB و O خون می گیرد.

گروه O : به گروه های A ، B ، AB و O خون می دهد و از گروه O خون می گیرد.

گروه O  معروف به دهنده ی عمومی است. گروه AB معروف به گیرنده عمومی است.

برای اطلاع بیشتر و دقیق تر از امکان یا عدم امکان انتقال خون بین گروه های خونی می توانید به مطلب زیر توجه فرمایید .

در پلاسمای خون افراد ماده ای به نام آنتی کور وجود دارد . به این ترتیب که :

گروه خونی A (دارای آنتی ژن A ) دارای آنتی کور b می باشد.

گروه خونی B (دارای آنتی ژن B) دارای آنتی کور a می باشد.

گروه خونی AB (دارای آنتی ژن های A و B ) بدون آنتی کور می باشد.

گروه خونی O (بدون آنتی ژن) دارای آنتی کورهای a و b می باشد.

 

در صورت ترکیب آنتی ژن ها و آنتی کورهای مشابه (به طور مثال آنتی ژن A و آنتی کور A) که از دو گروه خونی متفاوت می باشند (آنتی ژن A مربوط به گروه خونی A و آنتی کور Aکه مربوط به گروه خونی B ) مخلوط خون لخته می شود.

در انتقال خون گلبول های قرمز شخص دهنده ( بدون پلاسمای خون ) به خون شخص گیرنده (گلبول های قرمز و پلاسما) تزریق می کنند.

انتقال خون با وجود دو شرط امکان پذیر است :

1. در گلبول های قرمز شخص دهنده خون آنتی ژن های مشابه با آنتی ژن های  گلبول قرمز شخص گیرنده وجود داشته باشد و یا هیچ کدام از آنتی ژن های موجود در گلبول قرمز شخص گیرنده ، در گلبول های قرمز شخص دهنده نباشد.(گلبول شخص دهنده فاقد آنتی ژن باشد )

2. در پلاسمای خون شخص گیرنده آنتی کوری نباشد که هم نام با آنتی ژن موجود در گلبول قرمز شخص دهنده باشد.

در تصاویر زیر شما می توانید مشاهده کنید که هر یک از گروه های خونی به چه گروه هایی خون می دهند و از چه گروه هایی می توانند خون بگیرند .

 

پروتئینی به نام Rh اگر در خون شخص وجود داشته باشد آن را مثبت و اگر گروه خونی فاقد آن باشد ، آن گروه خونی منفی می باشد.

گروه های خونی مثبت نمی تواند به گروه های خونی منفی خون بدهند ولی می توانند از آن ها خون بگیرند.(با رعایت اصول نحوه خون دادن گروههای خونی به یکدیگر )به طور مثال گروه خونی A+ نمی تواند به گروه خونی A-بدهد ولی می تواند از آن خون بگیرد.

لازم به ذکر است که همچنین گروه های مثبت می توانند از گروه های مثبت مجاز و گروه های منفی از گروه های منفی مجاز خون دریافت نمایند.

 منبع:http://www.olumtaheri.blogfa.com/

 

/ 2 نظر / 56 بازدید
عبداله رائف

استفاده کردم سپاسگزارم

سعید رفیعی

با سلام خدمت همکار محترم .وبلاگ جالبی دارید به وبلاگ من هم سری بزنید درصورت تمایل تبادل لینک پیام بگذارید.