برگزاری کارگاه فیزیک ویژه دبیران علوم تجربی

قابل توجه همکاران محترم علوم تجربی ناحیه دو قزوین

روز پنجشنبه 93/11/2  از ساعت 10 تا 12 کارگاه فیزیک در پژوهش سرای دانش آموزی

واقع در خیابان چهار راه عدل برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 13 بازدید