چند نکته در مورد بدن انسان

آهن بدن به اندازه ای است که با آن می شود یک میخ معمولی ساخت.

در شبکه های چشم 75 میلیون سلول وجود دارد .

در بدن آن قدر کربن وجود دارد که با آن می توان 9000 مداد سیاه ساخت.

صورت انسان دارای 14 استخوان است.

در صورت انسان 55 ماهیچه وجود دارد.

انسان در 24 ساعت 23000 بار تنفس می کند.

تعداد ضربان قلب در انسان 70 تا 75 بار و در نوزادان 130 تا 140 بار است.

یک فرد عادی روزانه 75/1 کیلو غذا مصرف می کند .

سطح پوست بدن 5/1 متر مربع است.

طول روده کوچک 8 متر و قطر آن 3 سانتی متر است.

شش ها در زنان 900 تا 1000 گرم وزن دارد و در مردان 1200 گرم وزن دارد.

حجم شش ها 6 لیتر می باشد.

کبد انسان 1400 گرم وزن دارد .

انسان در هر دقیقه 15 بار نفس می کشد.

بدن انسان از 60 تریلیون سلول تشکیل شده است.

گرم ترین نقطه بدن جگر است.

سردترین نقطه بدن کف پا است.

/ 2 نظر / 18 بازدید
عبداله رائف

بسیار خوب بودند باز هم اگر دارید ارائه فرمایید متشکرم

نیکا

جالب بود[تماس]